Produkcja nowoczesnych urządzeń dla oczyszczalni ścieków to główne czynności, jakie stawia przed sobą przedsiębiorstwo Montech. Pomimo tego zajmuje produkcją się również odmiennych elementów wysoko wyspecjalizowanych, służących ochronie środowiska naturalnego. Maszyny, w które da się nabyć w tej firmie, to maszyny oddzielające nieczystości stałe i płynne (prasa filtracyjna różnego rodzaju), odwadniające, transportujące, służące do higienizacji osadów ściekowych i inne. Prasa taśmowa to unowocześniona technika służąca do szczegółowego odwadniania osadów każdego typu z mniejszych i średnich komunalnych oczyszczalni, z punktów uzdatniania wody oraz z wytwórni przemysłu, takich jak mleczarnie albo zakłady papiernicze. Taki typ urządzenia w przedsiębiorstwie Montech oferowany jest w kilku gatunkach. Maszyna wyposażona jest m.in.

w dozownik obrotowy, dwa motoreduktory, a wykonana została w całościze stali kwasoodpornej.

Prasa komorowa wyjątkowo przydaje się przy odwadnianiu niebezpiecznych nalotów, ponieważ odfiltrowuje skażone elementy stałe od cieczy. Ich najczęstsze zastosowanie jest dostrzegalne w produkcji o typie spożywczym, cukierniczym, farmaceutycznym, piwowarskim, warzywno-owocowym itd.

Przedsiębiorstwo Montech ma możliwość zapewnić efektywność działania urządzenia: 30% w oczyszczalniach komunalnych i 80% w przemysłowych.

Ponieważ osady ściekowe są dużym problemem dla działalności oczyszczalni, żeby je wyeliminować, wybiera się specjalistyczną metodę, jaką okazuje się higienizacja osadów. Opiera się ona na mieszaniu ich z wapnem albo odrębnymi składnikami o właściwościach higienizujących. Montech proponuje instalacje takiego typu o wydajności od 1m3/h do 60m3/h. Składają się one z: silosa, dozownika komponentu higienizującego, przenośnika, mieszalnika. Specjalizacje przedsiębiorstwa Montech powiększają się, a przez to jest ona w stanie zwiększyć sferę swojej działalności. Angażuje się również w budowy, rozbudowywania, przebudowywania oczyszczalni ścieków, znajdujących się na terenie miast albo gmin.

Oferta jest szeroka, dlatego dobrze jest uwzględnić doświadczenie w branży, które oferuje przedsiębiorstwo Montech..