Jak pragniesz wziąć udział w kurach obsługi podnośników koszowych, masz obowiązek zwrócić uwagę to, czy zawiera on wystarczającą harmonię między ilością lekcji teoretycznych oraz praktycznych. Zanim podejmiemy decyzję, dobrze jest zweryfikować rozkład szkolenia, ażeby upewnić się, że zapewni na ono nabycie dobrych umiejętności. Upewnijmy się również, że uczestnicy otrzymują świadectwo zgodne z obwiązującego wzoru ministerstwa edukacji narodowej, a także Zaświadczenie uprawniające do do obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego.

Rzetelny kurs na podnośniki musi być realizowany zgodnie z wymogami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i nadzoru technicznego. Wymogami, które musimy spełnić, żeby podejść do kursu jest ukończenie osiemnastego roku życia, oraz wykształcenie podstawowe. Musimy także mieć zaświadczenie lekarskie na temat braku przeciwwskazań do roboty na stanowisku operatora urządzenia.W trakcie przeszkolenia powinniśmy nabyć pełną wiedzę teoretyczną z zakresu serwisu zwyżki, jego budowy, zasad bezpiecznej pracy oraz metod działania w razie awarii lub wypadku. Jeśli chcemy wyszkolić własnych pracobiorców na terenie zakładu. Opłaca się odnaleźć ośrodki mające w ofercie wariant zrealizowania kursu u Zleceniodawcy.

Należy jednak pamiętać wymagania minimalnej liczebności kursantów - z reguły jest to osiem uczestników.

W sytuacji zbyt małej ilości pracowników, mamy możliwość poszukać zainteresowanych wśród prywatnych ludzi na forach..
Autor: Atrakcyjny wynajmem podnośników we Wrocławiu – oferta

<< Poprzedni
Następny >>